Графік роботи:

Будні: 10:00–17:00
Вихідні: 10:00–17:00

Цей Договір є офіційною і публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.nanoge.store.

Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісне замовлення і всі інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення

1.1. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину і поміщений в «Кошик» або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.nanoge.store, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення з купівлі Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – Фізична особа-підприємець (ЄДРПОУ 3345104523), яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.

2. Предмет Договору та порядок його укладення

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму «кошика» або зробивши замовлення по електронній пошті або телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві в разі, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх недійсності.

3.3. У разі відсутності замовленого товару, Продавець зобов’язаний довести до відома Покупця інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Покупцем при оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину.

3.4. У разі відсутності замовленого товару Покупець має право замінити його на інший Товар або анулювати його зв’язавшись з Продавцем за допомогою одного з наданих способів зв’язку.

 

4. Ціна Товару

4.1. Ціни на Товари і послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті в гривнях.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину.

5. Права і обов’язки сторін

5.1. Продавець зобов’язується:
5.1.1. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та замовленням Покупця.
5.1.2. ННе розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:
5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

5.3. Покупець зобов’язується:
5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, а також тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Умови повернення Товару

6.1 Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту його купівлі Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. 6.1. Договору, відповідно до чинного законодавства України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується. (дані умови стосуються замовлення товарів, що знаходяться в наявності в Україні)

6.2. У разі виявлення недоліків у Товарі або його невідповідності, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». Для повернення товару необхідно щоб: на товарі були відсутні сліди експлуатації, цілісність упаковки не була пошкоджена, а так само мають бути збережені всі пломби, ярлики, гарантійний талон і документ, що підтверджує оплату.

6.3. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

6.4 Для вибору правильного розміру, будь ласка, вказуйте довжину ноги в сантиметрах(!). БУДЬТЕ УВАЖНІ, при помилці у виборі розміру, ми не зможемо його замінити.

6.5 БУДЬТЕ УВАЖЛИВІ, при помилці у виборі розміру, ми не зможемо його замінити. (ці умови стосуються замовлення товарів, привезених під замовлення)

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.

7.3. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти їх розумними заходами.

7.4 Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцем, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Покупцю.

7.5 Відповідальність продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передачі Товару).

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформлення замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторських і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті Інтернет-магазину.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину

10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але без обмежень, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь вміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

10.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, а саме: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

11.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Продавець має право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. Термін дії Договору та порядок його розірвання

12.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.