Nike Air Force 1 High Full Black
Nike Air Force 1 High Full Black
39 40 41 42 43 44 45
25 см 25.5 см 26 см 26.5 см 27.5 см 28 см 29 см
1450 грн
Nike Air Force 1 High Black 2
Nike Air Force 1 High Black 2
41 44
26 см 28 см
1950 грн
Nike Air Force 1 High Black White TM
Nike Air Force 1 High Black White TM
36 37 38 41 42 44
22.5 см 23.5 см 24 см 26 см 26.5 см 28 см
2050 грн
Nike Air Force 1 Black Red
Nike Air Force 1 Black Red
41 42
26 см 26.5 см
2500 грн
Nike Air Force 1 High Utility Pink
Nike Air Force 1 High Utility Pink
36 37 38 39 40
23 см 22.5 см 23.5 см 24 см 25 см 25.5 см
1599 грн
Nike Air Force 1 High Utility Pink 2
Nike Air Force 1 High Utility Pink 2
36 37 38 39 40
23 см 23.5 см 24.5 см 25 см 25.5 см
2800 грн
Nike Air Force 1 High Utility Cream
Nike Air Force 1 High Utility Cream
36 37 38 39 40
23 см 23.5 см 24 см 25 см 25.5 см
2800 грн
Nike Air Force 1 High White BOLN
Nike Air Force 1 High White BOLN
36 38
22.5 см 24 см
1090 грн
Nike Air Force 1’07Lv8 Ultra White Black 3
Nike Air Force 1’07Lv8 Ultra White Black 3
36 37 41 42 43 44 45
23 см 23.5 см 26 см 26.5 см 27.5 см 28 см 28.5 см
1750 грн
Nike Air Force 1 Mid Sail University Red
Nike Air Force 1 Mid Sail University Red
36 37
22.5 см 23.5 см
2250 грн
Nike Air Force 1 High White Black
Nike Air Force 1 High White Black
36 37 38 39 40 41
22.5 см 23.5 см 24 см 25 см 25.5 см 26 см
2150 грн
Nike Air Force 1 High Black White 1
Nike Air Force 1 High Black White 1
40 41 42 43 44 45
25.5 см 26 см 26.5 см 27.5 см 28 см 29 см
2000 грн
Nike Air Force High Black White
Nike Air Force High Black White
37 40 41 43 44 45
23.5 см 25.5 см 26 см 27.5 см 28 см 29 см
2150 грн
Nike Air Force 1 High Black White TN
Nike Air Force 1 High Black White TN
40 41 42 43 45
25.5 см 26 см 26.5 см 27.5 см 29 см
2000 грн
Nike Air Force 1 High Color Changing
Nike Air Force 1 High Color Changing
36 37 38 39
22.5 см 23.5 см 24 см 25 см
2450 грн