Adidas Gazelle Vapour Pink White
Adidas Gazelle Vapour Pink White
37 38 39 40
23.5 см 24.5 см 25 см 25.5 см
1200 грн
Adidas Gazelle Pink Grey
Adidas Gazelle Pink Grey
36 37 38 39 40 41
22.5 см 23.5 см 24 см 25 см 25.5 см 26 см
1900 грн
Adidas Gazelle White Grey
Adidas Gazelle White Grey
36 37 38 39 40 41
22.5 см 23.5 см 24 см 25 см 25.5 см 26 см
1900 грн
Adidas Gazelle White Black
Adidas Gazelle White Black
40 44
25.5 см 28 см
1350 грн
Adidas Gazelle Black 2
Adidas Gazelle Black 2
36 37 38 39 40 42 43 44 45
22.5 см 23.5 см 24 см 25 см 25.5 см 26.5 см 27.5 см 28 см 29 см
1900 грн
Adidas Gazelle Blue Green
Adidas Gazelle Blue Green
41 42 43 44 45 46
26 см 26.5 см 27.5 см 28 см 29 см 29.5 см
1900 грн
Adidas Gazelle Dark Blue
Adidas Gazelle Dark Blue
36 37 38 39 40 41
22.5 см 23.5 см 24 см 25 см 25.5 см 26 см
1650 грн
Adidas Gazelle Bordo
Adidas Gazelle Bordo
36 37 39
22.5 см 23.5 см 25 см
1450 грн
Adidas Gazelle Black
Adidas Gazelle Black
40 41 42 43 44 45
25.5 см 26 см 26.5 см 27.5 см 28 см 29 см
1900 грн
Adidas Gazelle Brown Green
Adidas Gazelle Brown Green
41 42 43 44 45
26 см 26.5 см 27.5 см 28 см 29 см
1900 грн
Adidas Gazelle W Pink
Adidas Gazelle W Pink
36 38
22.5 см 24 см
1390 грн
Adidas Gazelle Blue
Adidas Gazelle Blue
44
28 см
1450 грн